Obec Horný Hričov sa vyznačuje stabilnou štruktúrou. Medzi vybavenosť, ktorá je dostupná pešo patrí materská a základná škola, potraviny, pošta, novovybudovaný park, železničná a autobusová zastávka Horný Hričov a kostol. Priľahlé kopce na oboch stranách Váhu ponúkajú aktívnu regeneráciu, centrum kraja mesto Žilina je vzdialené iba 5 km. Pre záujemcov ponúkame aj možnosť zakúpenia samostatného pozemku.

Viac o Hornom Hričove nájdete na stránke obce.